Quergestreifte Muskulatur 3 Große VersionBeschriftung aus
Präparat 10b: Quergestreiftes Muskelgewebe (überwiegend quergeschnitten) (Mensch, HE, stark)
Quergestreifte Muskulatur 3
1 quergestreifte Muskulatur im Querschnitt
2 Vene
3 Arterie