Lymphknoten - Übersicht Große VersionBeschriftung aus
Präparat 19z: Lymphknoten (Mensch, Azan, Übersicht)
Lymphknoten - Übersicht
1. Rinde mit Lymphfollikeln
2. Kapsel
3. Marksinus
4. Mark