Legende zu den Bändern des Beckens

  1. Lig. sacrotuberale
  2. Lig. sacrospinale
  3. Lig. supraspinale
  4. Lig. longitudinale ant.
  5. Lig. iliolumbale
  6. Ligg. sacroiliaca ant.
  7. Ligg. sacroiliaca post.
  8. Lig. sacrococcygeum lat.
  9. Ligg. sacrococcygea ant.
  10. Ligg. sacrococcygea post.

Ansichten:


E-mail für Anregungen/Fragen an Rolf Kötter